Polityka prywatności

 Polityka prywatności dla http://ogrod-las.pl
Aplikacja gromadzi pewne dane osobowe od swoich użytkowników.
Administrator i właściciel danych
Sprzedaż i serwis wyrobów firmy STIHL s.c.
esajot@interia.eu
ul.Warszawska 27 21-560 Międzyrzec Podlaski
Czas retencji
Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika,
lub też przez okres określony przez cele opisane w niniejszym dokumencie. Użytkownik może
zawsze poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.
Zbierane typy danych
Wśród typów danych osobowych, które zbiera ta aplikacja, samodzielnie lub za pośrednictwem
osób trzecich, są: Adres, Cookie, Dane o wykorzystaniu, Email, Email, Imię, Kod pocztowy/ZIP,
Miasto, Nazwa firmy, Nazwa użytkownika, Nazwisko, Numer telefonu, Różne typy danych
Inne zgromadzone Dane Osobowe mogą być opisane w innych sekcjach niniejszej polityki
prywatności lub kontekstowo, za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu
danych. Dane osobowe mogą być swobodnie dostarczane przez Użytkownika albo automatycznie
zbierane podczas korzystania z tej Aplikacji.
Jakiekolwiek korzystanie z plików plików cookie - lub innych narzędzi monitorowania - przez tę
Aplikację lub przez właścicieli usług stron trzecich wykorzystywanych przez tę Aplikację, o ile nie
zaznaczono inaczej, służy do identyfikacji Użytkowników i zapamiętywania ich preferencji,
wyłącznie w celu świadczenia usług wymaganych przez Użytkownika. Nie udostępnienie
niektórych danych osobowych może Aplikacji świadczenie usług.
Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Dane Osobowe stron trzecich publikowane lub
udostępniane przez tę Aplikację i deklaruje prawo do komunikowania się z nimi lub nadawania do
nich, zwalniając Administratora Danych z wszelkiej odpowiedzialności.
Miejsce
Dane są przetwarzane w biurach Administratora Danych i w innych miejscach, w których znajdują
się związane z przetwarzaniem strony. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z
Administratorem Danych.
Metody przetwarzania
Administrator Danych przetwarza Dane Użytkowników w sposób prawidłowy i podejmuje
odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem,
ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z procedurami
organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami. Poza Administratorem
Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla określonych typów osób
odpowiedzialnych za działania serwisu (administrację, sprzedaż, marketing, system prawny,
administrację systemu) lub podmiotów zewnętrznych (takich jak dostawcy usług technicznych,
listonosze, dostawcy hostingu, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) mianowanych, w
razie potrzeby, Procesorami Danych przez Właściciela. Aktualny wykaz tych stron można uzyskać
od Administratora Danych w każdej chwili.
Wykorzystanie zgromadzonych danych
Dane dotyczące Użytkownika są zbierane w celu umożliwienia Aplikacji świadczenia usług, jak
również do następujących celów: Analityka, Dalsze informacje na temat Danych Osobowych,
Komentowanie treści, Kontakt z Użytkownikiem, Rejestracja i uwierzytelnianie, Zarządzanie
adresami e-mail i wysyłanie wiadomości.
Dane Osobowe wykorzystywane do każdego celu są opisane w poszczególnych sekcjach
niniejszego dokumentu.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe zebrane w następujących celach dla następujących usług:
Analityka
Dalsze informacje na temat Danych Osobowych
Komentowanie treści
Kontakt z Użytkownikiem
Rejestracja i uwierzytelnianie
Zarządzanie adresami e-mail i wysyłanie wiadomości
Dane dodatkowe na temat zbierania i przetwarzania danych
Działania prawne
Dane Osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez Administratora
Danych, w sądzie lub w działaniach prowadzących do możliwych działań prawnych wynikających
z niewłaściwego stosowania tej Aplikacji lub związanych z nią usług.
Użytkownik powinien być świadomy faktu, że Administrator Danych może być zobowiązany do
ujawnienia Danych Osobowych na żądanie władz.
Dodatkowe informacje o Danych Osobowych Użytkownika
Oprócz informacji zawartych w niniejszej polityce prywatności, ta Aplikacja może zapewnić
Użytkownikowi dodatkowe i kontekstowe informacje dotyczących określonych usług lub
gromadzenia i przetwarzania Danych Osobowych na żądanie.
Logi Systemowe i Konserwacja
Do celów eksploatacji i konserwacji, ta aplikacja i wszelkie usługi przez stron trzecich mogą
gromadzić pliki stanowiące zapis interakcji z tą Aplikacją (logi systemowe) lub użyć do tego celu
innych Danych Osobowe (takich jak adres IP).
Informacje nie zawarte w niniejszej polityce
Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można
uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znaleźć można
na początku niniejszego dokumentu.
Prawa użytkowników
Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były
przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich zawartości
i pochodzeniu w celu sprawdzenia ich dokładności lub żądania ich uzupełnienia, anulowania,
aktualizacji lub poprawy, lub do ich przekształcenia do postaci anonimowej lub do zablokowania
wszelkich danych przechowywanych z naruszeniem prawa, a także do sprzeciwienia się ich
wykorzystaniu z wszelkich uzasadnionych powodów. Wnioski należy przesyłać do Administratora
Danych, korzystając z informacji kontaktowych podanych powyżej.
Ta Aplikacja nie obsługuje żądań "Do Not Track".
Aby określić, czy którekolwiek z usług stron trzecich obsługuje żądania "Do Not Track", należy
przeczytać ich polityki prywatności.
Zmiany niniejszej polityki prywatności
Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce
prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie.
Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji
wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik
musi zaprzestać korzystania z tej Aplikacji i może zażądać, aby Administrator Danych usunął Dane
Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma
zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator
Danych.
Informacje na temat niniejszej polityki prywatności
Administrator danych jest odpowiedzialny za niniejszą politykę prywatności, przygotowaną
począwszy od modułów dostarczonych przez firmę GuideMe24 i hostowanych na serwerach firmy
GuideMe24.
Definicje i odniesienia prawne
Ostatnia aktualizacja 30-04-2020
Pokaż uproszczoną wersję Polityki Prywatności
© 2014 GuideMe24