lut 03 2024

Zgodność produktów STIHL z paliwem E10

Zgodność produktów STIHL z paliwem E10

Aby chronić zasoby ropy naftowej i klimat, w całej UE wprowadzono paliwo E10. Nazwa E10 jest skrótem: „E”

oznacza alkohol etanolowy dodawany do benzyny. Liczba 10 wskazuje, że zawartość etanolu może wynosić

do 10%. Konwencjonalna benzyna premium – zawierająca maksymalnie 5% etanolu – pozostaje dostępna.

E10 można rozpoznać po oznaczeniu „NormalE10”, „SuperE10” lub „SuperPlusE10” na dyszach paliwowych

lub pompach paliwowych.

Paliwo E10 nadaje się do wszystkich urządzeń spalinowych STIHL. Może zaistnieć konieczność ponownej

regulacji gaźnika w celu skompensowania zmienionego składu paliwa. W tym celu zalecamy wizytę

u Autoryzowanego Dealera STIHL.

STIHL zaleca, aby nie przechowywać mieszanki do dwusuwów przygotowanej na paliwie E10 dłużej niż

30 dni, aby zminimalizować rozdzielanie się paliwa. Wilgoć zawarta w powietrzu wiąże etanol i osadza

się na dnie kanistra. Może to później prowadzić do problemów z pracą silnika. Oddzielone paliwo nie jest

już idealne nawet po energicznym wstrząśnięciu.

Nieodpowiednie materiały eksploatacyjne lub odbiegający od przepisów skład mieszanki paliwowo-olejowej

mogą prowadzić do uszkodzenia silnika.  

 
 
lut  03  2024
Więcej